อาหารท้องถิ่นสมุทรสาคร

ติดต่อเรา

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

101 หมู่ 9 บ้านกระซ้าขาว

ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร 74000

 

โทรศัพท์ : 0-3445-0001-2

โทรสาร   : 0-3445-0001

 

E-mail : samutsakhon@bcca.go.th

Facebook : https://www.facebook.com/smkcc1